Excursie China 2010 een verslag

Voor u ligt het boekje waarin enkele leden van de reis hun ervaringen in woord en/of beeld hebben vastgelegd. Er is getracht deze ervaringen van de beide groepen naast elkaar te zetten zodat er wellicht een breder beeld ontstaat voor degenen die deze reis niet meemaakten. In dit verslag wordt niet elk project beschreven dat we bezocht hebben; het is een impressie. Bovendien hebben beide groepen - o.a. wijzer geworden door ervaring van de ander - niet altijd hetzelfde programma gedaan. Hierdoor komt bijv. het bezoek aan Qingpu er bekaaid af. Lees dit verslag dan ook met het programmaboekje en de twee gidsen van Beijing en Shanghai bij de hand.

Hoop van harte dat ook anderen veel plezier beleven aan de boekjes en er hun voordeel mee kunnen doen.

Het organisatieteam bestond uit:
Evy Augusteijn, Francisca Benthem, Marianne Loof, Adriaan Mout, Ton van Namen, Tjerk Reijenga en Joke Vos

Publicatiecategorie

Laatste publicaties