Inschrijving open: 11 nov, fiets-excursie Prototypes Amsterdam

A&A fiets-excursie Prototypes Amsterdam, zaterdag 11 november 2017

Deze excursie komt tot stand i.s.m. de Academie van Bouwkunst Amsterdam (42 tweede jaars architectuur studenten). Zelf fiets mee nemen.

Wonen is voor iedereen de meest beoefende bezigheid en ookeen belangrijke opgave voor Nederlandse architecten. Onze steden zijn vaak leuker omdat het wonen goed georganiseerd is. Tijdens deze excursie bezoeken wij een reeks van typische woningen van AetA leden, allen met verschillende kenmerken. Deze zogenaamde prototypen bestrijken het rijke pallet van mogelijkheden om tot een goede woning en woonomgeving te komen.

Inmiddels zet ook de gemeente Amsterdam haar goede woonklimaat in als speerpunt in de werving van bedrijven en hoog gekwalificeerd personeel. Toch is de woonkwaliteit na de crisis geen vanzelfsprekendheid meer. Het gebrek aan institutionele partijen in de woningmarkt heeft na 2009 weliswaar geleidt tot versoepeling van de regelgeving en het uitgeven van veel bouwkavels met als gevolg dat deze veel toegankelijker en dynamischer werd. Maar de bereikbaarheid van kwaliteit voor starters en huurders is vaak beperkt omdat het experiment in deze sector schaarser is geworden. Ook werd duidelijk dat het maken van een goede woningplattegrond geen hobbywerk is en bewonersparticipatie niet automatisch tot vernieuwing leidt.

De uitdagingen zijn nu legio van energieneutraal bouwen tot het betaalbaar houden van het woningaanbod. Hoe kunt je daar als ontwerper invloed op uitoefenen. Samen met de studenten van de Academie van Bouwkunst beschouwen wij de kwaliteiten van de woningen en bevragen opnieuw hun ontwerp als in een goed gesprek tussen
meester en gezel.

Gezocht:
AetA leden die hun woonhuis willen laten zien. Stuur een mail naar Paul Vlok: Paul@archifox.nl of bel 06-44706755

KLIK HIER EN GEEF JE NU OP!

Fotos: excursie prototypes 2014 van Ossip van Duivenbode

\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"

 

Publicatiecategorie

Laatste publicaties