Terugblik op Jaarvergadering 2019

 • Bestuurswisseling

 • Presentatie visie Hembrugterrein ontwikkeling door Cécilia Gross (VenhoevenCS)

 • Rondleiding gebouw 8

 • Rondleiding door het bos

Dit jaar organiseerden we de Jaarvergadering op het Hembrugterrein, we werden welkom geheten in de huiskamer van Stichting BIND. Een bijzondere locatie voor deze bijeenkomst waar veel op het programma stond. De presentatie is te downloaden onderaan deze pagina.

De agenda was als volgt opgesteld:

14.00u Ontvangst
14.15u Jaarvergadering deel 1

 • opening
 • notulen
 • terugblik afgelopen jaar
 • financien
 • afscheid bestuursleden

14:45u Koffie & thee
15:00u Jaarvergadering deel 2

 • stemming nieuwe bestuursleden
 • communicatie en website
 • forum
 • voortgang supplement geschiedschrijving
 • aankomende activiteiten
 • rondvraag & sluiting

15.30u Locatiebezoek

 • Toelichting ontwikkeling Hembrugterrein
 • Rondleiding over het terrein
 • Vragen & discussie

17.00u Borrel

Terugblik

Deel 1
Tijdens deel 1 van de vergadering werden de notulen, de terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar, de financiën en het afscheid van bestuursleden besproken. Het verslag hiervan zal spoedig worden toegevoegd aan deze pagina, maar de notulen en financiën werden goedgekeurd. Er werden wel een aantal vragen gesteld over de begroting, die nader zullen worden beantwoord aan de leden. De bestuurswissel hebben wij uitgebreider beschreven op deze pagina

Deel 2
Machiel Spaan heeft de nieuwe editie van het Forum kort toegelicht en ons tevens een doorkijk gegeven in de volgende edities. De presentatie van nr. 3 staat gepland op zaterdag 24 augustus, meld je aan! Bij het onderdeel website en communicatie werd kort toegelicht welke stappen er nu gepland staan voor het doorontwikkelen van de website, hierbij werd ook het verzoek gedaan om ieders profiel te personaliseren om elkaar zo beter te vinden. Het 'excursie-team' lichtte kort toe welke excursies er voor dit jaar nog op de planning staan, deze zijn te vinden op de pagina Agenda. Het punt over de geschiedschrijving is niet aan bod gekomen en lichten wij daarop separaat in een Nieuwsitem toe.

Locatiebezoek
Ons bestuurslid Suzanne Nobels werkt als kwartiermaker aan het ontwikkelplan van het Hembrugterrein, samen met Cécilia Gross van VenhoevenCS (één van de betrokken architecten) presenteerde zij de ontwikkelvisie- en thema's die zij beoogen voor dit terrein. Na deze presentatie leidden ze de leden van AetA over dit terrein en vertelden over de historie en de ontwikkelpotentie- en uitdagingen voor dit terrein. Onderstaand een aantal documentaires over het Hembrugterrein waar in de rondleiding naar verwezen werd.

Heb je deze excursie gemist en had je er graag bij willen zijn? Geen probleem! Zaterdag 14 en zondag 15 september doet het terrein mee met de Open Monumenten dagen en kan je langskomen voor bezichtingen en rondleidingen. Daarnaast vaart deze hele zomer de Havensafari op zaterdagavond, waarbij je met de boot van CS door de mooie haven van Amsterdam gaat varen en ook langs het Hembrugterrein komt

Documentaires over Hembrugterrein:

Wij kijken terug op een leuke middag met volop inspiratie, dank dat jullie hierbij aanwezig waren!

 

 

 

Downloads

Publicatiecategorie

Laatste publicaties