Verslag Lezing UN Studio over Mercedes Museum

Op woensdagavond 27 juni 2012 vond er in de Benthem garage/studio een lezing en discussie plaats over het Mercedes Museum in Stuttgart van Ben van Berkel. Francisca Benthem schreef het verslag.

De lezing werd verzorgd door Arjan Dingsté, associate director van UN Studio. De aanleiding voor deze avond is het bezoek aan het Mercedes Museum tijdens de AetAutobahn-excursie.

Voorafgaand aan de lezing laat initiatiefnemer Fridjof van den Berg foto’s van het museum te zien, gemaakt door AetAutobahn-deelnemers. Ook foto’s van de eigen ‘Old Timers’ in relatie met het museum worden getoond. Verder leest Fridjof een aantal citaten voor van deelnemers. Het citaat van Edward Schuurman vat in één zin de bijzonderheid van het gebouw: Het meest bewonderenswaardige van het museum vind ik dat de bezoeker niet geleid wordt maar dat hij door de continue keuzemogelijkheden in de routing bewust wordt van de ruimtelijke structuur.

Arjan Dingsté licht met behulp van foto’s en tekeningen het dynamische ontwerp-en bouwproces toe. Er zijn heel veel tekeningen gemaakt onder andere van de ingewikkelde bekistingen voor het schone betonwerk. Arjan laat zien hoe de vele installaties uit het zicht zijn gewerkt. Hij vertelt dat de specifieke vorm van het museum is ontstaan vanuit de organisatie, van binnen naar buiten. Het gebouw bestaat uit twee helix vormen die om elkaar heen spiralen. Een van de bijzonderheden is dat er geen kolommen staan.

Aan het eind van de beantwoording van de vele vragen herhaalt Edward nog eens dat door het ontbreken van een duidelijke route, de belevingswaarde van het gebouw wordt vergroot. Zowel gebouw als route laten zich niet vatten, waardoor er een ruimtelijk verhaal met verrassingen ontstaat. De interactie tussen gebouw en bezoeker is een geweldig sterk concept.

Een mooie afsluiting van een boeiende lezing.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties